Služby

Uložení odpadů

Na skládku "SONO" jsou ukládány zejména komunální odpady od občanů.

Recyklace

Recyklací stavebních a demoličních odpadů rozumíme jejich “jednoduchou” úpravu.

Autodoprava

Vlastníme nákladní kontejnerový automobil DAEWOO AVIA s kontejnery různých velikostí.

Kompostování

Na kompostárnu "SONO" jsou přijímány odpady s obsahem přirozených organických látek.

Drcení BRO

Zařízení k využívání odpadů je situováno do prostoru rekultivované části skládky.

SONO PLUS, s.r.o.

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 25034839
DIČ: CZ25034839

Tel.: 416 532 483
Mobil: 601 285 243