Řízená skládka
odpadu
SONO

Ukládáme komunální odpady od občanů, ostatní odpady od podnikatelských subjektů, v omezeném množství také stavební odpady.
Image
Uložení odpadů

Uložení odpadů

Komunální odpady od občanů a ostatní odpady od podnikatelů
Kompostování

Kompostování

Odpady ze zeleně, dřevní štěpky, kůru, zbytky ovoce a zeleniny.
Recyklace

Recyklace

Recyklujeme stavební odpady a zeminu.
Autodoprava

Autodoprava

Odvoz stavebních, komunálních a ostatních odpadů.
Drcení BRO

Drcení BRO

Drcení biologicky rozložitelných odpadů.
Rekultivace

Rekultivace

Navrácení území určeného pro odstranění odpadů , do krajiny.

SONO PLUS, s.r.o.

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 25034839
DIČ: CZ25034839

Tel.: 416 532 483
Mobil: 601 285 243