Novinky

Kompost

Aktulálně jsou veškeré zásoby kompostu vyprodány. Další kompost bude zralý až na podzim.

Změna cen od 1.1.2024

V  návaznosti na změnu sazby poplatku za ukládání odpadů ( příloha č. 9 zákona 541/2020 Sb.) a změnu sazby DPH vstupují od 1. 1. 2024 v platnost nové ceníky.

pdfCeník_skládka_2024.pdf

pdfCeník_recyklace_2024.pdf

pdfCeník_kompostárna_2024.pdf

pdfCeník_drcení_BRO_2024.pdf

Nakopej si pytel

Srdečně vás zveme na kompostárnu, kde rozdáváme kompost pro soukromé účely.

Změna cen od 1.1.2023

V návaznosti na nově schválenou legislativu (zvýšení poplatku za ukládání odpadů a finanční rezervy na rekultivaci skládky)

Změna průvodní dokumentace přijímání odpadů

Pro rok 2022 a roky následující je nutné aktualizovat všechny základní popisy odpadů (ZPO)

SONO PLUS, s.r.o.

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 25034839
DIČ: CZ25034839

Tel.: 416 532 483
Mobil: 601 285 243