Kompost Sono 1T (Kód: KS1)

Cena: 599.00 ,- Kč
hmotnost: 1000 Kg

Kompost Sono je organické hnojivo vyráběné homogenizací látek obsahující rozložitelné organické látky metodou kompostování v krechtových hromadách na volné ploše. Jeho prostřednictvím se do půdy dodává aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd, upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a zvyšuje provzdušněnost.

Kompost je registrovaným hnojivem podle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. (rozhodnutí o registraci hnojiva) .Jeho kvalita je neustále kontrolována a to jak vizuelně, tak pravidelnými chemickými rozbory. Vzhledem k vysokým teplotám při hygienizaci dochází k zániku hnilobných patogenních bakterií a ničí se klíčivost semen.

Kompost je vhodný na zahrádku i pro zemědělce

Vzhledem k vysokému obsahu rozložitelných organických látek, kterým se dodává do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusík) a půdě prospěšné mikroorganismy k oživení její biologické aktivity je vhodný při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a polí i zelených ploch na zahradě.

Při hnojení půd se používá dávka 3 až 5 kg/m2, tj. cca 10 l/m2 v průběhu dvou až tří let. Konkrétní dávky se určí podle nároků a druhů pěstovaných rostlin. Aplikuje se zpravidla na podzim, bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy. Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při přesazování pokojových rostlin v květináčích, truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy.

Stavební firmy

mohou kompostem vylepšit půdní vlastnosti zemin při biologické rekultivaci území např. skládek odpadů, důlních výsypek nebo zemědělských a lesnických pozemků, které byly zasaženy lidskou činností. Kompost lze též využít při závěrečných terénních úpravách a zakládání zeleně, zahrad a parků při výstavbě občanských staveb, rodinných domů i nebytové výstavbě zahrnující stavby objektů a budov, které nejsou určené k bydlení, např. obchody, veřejné budovy, obchodní centra, nemocnice, školy a kancelářské budovy, nádraží atd.

Obce a města

mohou kompost využit technickými službami obcí a měst či zahradnickými firmami při zakládání, správě, údržbě či obnově veřejné zeleně – trávníků, keřů a stromů, stromořadí a lesů či k pěstební péči o rostliny v nádobách. Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při sázení rostlin v květináčích a truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy. Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při sázení rostlin v květináčích a truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy.

Rozhodnutí o registraci hnojiva Stáhnout

SONO PLUS, s.r.o.

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 25034839
DIČ: CZ25034839

Tel.: 416 532 483
Mobil: 601 285 243