SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Ke stažení

V této sekci naleznete ceníky za uložení odpadů na skládce, kompostárně  a k recyklaci.

 

Dále jsou zde ke stažení formuláře potřebné pro ukládání odpadů:

  • Základní popis odpadu s odborným úsudkem
  • Základní popis odpadu s rozborem
  • Zjednodušená přejímka odpadu na skládku

 

Tyto formuláře nejsou závazné, je možné použít i formuláře vlastní (např. příloha č. 3 Metodického pokynu MŽP), musí však mít předepsané náležitosti dle vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky ve znění pozdějších změn a předpisů.

 

 

 

Přiložené soubory

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz