Sdružení obcí SONO, sdružení pro nakládání s odpady

Výběrová řízení

Výzva k podání nabídky

de nalezenete výzvu k podávání nabídek na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem projektu „Skládka SONO, etapa C3 – Likvidace skládkových vod z původní jímky“. » Více

Výzva k podání nabídky

Zde nalezenete výzvu k podávání nabídek na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem projektu "Sběr, svoz a odstranění nebezpečných složekl komunálního odpadu". » Více

Ukončení výběrového řízení

Výběrové řízení na akce "Skládka SONO - technologické vybavení kompostárny" a "Skládka SONO - stavební část kompostárny" bylo ukončeno dne 4. 11. 2010. Zadavatel na základě posouzení a hodnocení nabídek vybral nejvhodnější nabídky. » Více

Skládka SONO - stavební část kompostárny

V souladu se závazným pokynem pro žadatele a příjemce podpory OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zde k nahlédnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU "Skládka SONO - stavební část kompotárny". » Více

Zadávací dokumentace - dodávka technologického vybavení kompostárny

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zde k nahlédnutí Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Skládka SONO - dodávka technologického vybavení kompostárny". » Více

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz